Google Talk icon

Google Talk

Gratis programmatuur: This program is free software

If you are happy, please rate us.

Alle downloads zijn origineel en in geen enkele wijze gemodificeerd.

Onder de variëteit van google produkten hebben we Google Talk. Dit simpele maar effectieve tool, laat je een directe voice communicatie maken. Net als vele van zijn voorgangers, staat Google Talk het de gebruiker toe om te communiceren met al zijn contacten via tekst of voice berichten, met een erg goede kwaliteit. Met Google Talk zul je een perfecte directe communicatie via de computer hebben. Je hebt slechts luidspre ... Meer Informatie